Poziv na testiranje i razgovor kandidatima/kinjama

Testiranje će se održati 19. svibnja 2023. (petak) u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma), u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 10.00 sati

FOTO: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen dana 14. travnja 2023. na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave dubrovačko – neretvanske,  za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu dubrovačko - neretvansku objavljuje
 
 
POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, objavljen dana 14. travnja 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave dubrovačko-neretvanske,  za  radno mjesto:
 
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA STON
 
- upravni referent – 2 izvršitelja/ice, radi zamjene duže odsutne državne službenice
 
Testiranje će se održati 19. svibnja 2023. (petak) u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma), u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 10.00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.  
 
Pravni izvori za testiranje objavljeni  su na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas, putem elektroničke pošte, a ukoliko nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom  kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • na bilo koji način ometati druge kandidate.


Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila,  bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istoga dana 19. svibnja 2023. (petak), u prostorijama sjedišta Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma) u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 12,00 sati.

Pisane vijesti | Rad i mirovine