Poziv na testiranje i razgovor kandidatima/kinjama

Poziv se odnosi na kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, koji je objavljen 3. svibnja  2023. g. za radno mjesto upravnog savjetnika u Policijskoj postaji Korčula 

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu Javnog natječaja  objavljenog dana 03. svibnja 2023. u Narodnim novinama broj 47/2023, web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave dubrovačko – neretvanske, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu dubrovačko - neretvansku objavljuje
 
 
                                       POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, objavljen dana 03. svibnja 2023. u Narodnim novinama broj 47/2023, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za  radno mjesto:
 
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA KORČULA
 
- upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
 
Testiranje će se održati 02. lipnja 2023. (petak) u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma), u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 10.00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz Javnog natječaja o tome će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.  
 
Pravni izvori za testiranje objavljeni  su na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj, putem elektroničke pošte, a ukoliko nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem  kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • na bilo koji način ometati druge kandidate.
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila,  bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istoga dana 02. lipnja 2023. (petak), u prostorijama sjedišta Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma) u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 12,00 sati.
 


 

Stranica