Služba za javni red i sigurnost

Na području Policijske uprave prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, sigurnosti cestovnog prometa te problematiku prijestupa i prekršaja. Prati stanje protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te organizira stručno usavršavanje djelatnika.


Preventivne djelatnosti Službe policije najizraženije su kroz djelovanje „Policije u zajednici“ gdje policijski službenici tzv.kontakt-policajci s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme lokalne zajednice.

Prati i analizira stanje sigurnosti cestovnog prometa, te predlaže mjere u cilju što bolje sigurnosti prometa na području policijske uprave. Planira, organizira i provodi preventivne aktivnosti, prometne akcije, ostvaruje suradnju sa školama i drugim ustanovama.

Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.
  
U sklopu Službe policije ustrojena je i Interventna jedinica policije kojom rukovodi zapovjednik. Interventna jedinica policije obavlja sve poslove iz djelokruga rada policije, a poglavito poslove osiguranja svih vrsta javnih okupljanja. Sprječava narušavanje te uspostavlja javni red i mir narušen u većem opsegu, pruža pomoć policijskim postajama pri složenijim poslovima i zadaćama te provodi osiguranje štićenih objekata i osoba.
 
Radom Službe policije rukovodi voditelj.