Ured načelnika

U uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.

 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
  • Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Zaprimaju se i obrađuju predstavke građana na rad policijskih službenika, kao i priprema i zastupanje predmeta disciplinskog postupka.
  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje i analiza sigurnosnih pojava i procesa, te pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta i ostalih poslova policije, te s tim u svezi izrada cjelovitih analiza, informacija i pregleda.
  • Poslovi vezani za odnose s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanje medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.
 
Glasnogovornica Policijske uprave -  Andrijana Biskup.
 
Tel: 020/443 061; 443 229
Fax: 020/443 033
E-mail: dubrovacko-neretvanska@policija.hr
             abiskup@mup.hr
 
  • od ponedjeljka do petka, od 8 - 16 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom, postaviti upite vezane za događaje ili poslove u  nadležnosti policije