Dokumenti

Slika /PU_DN/kategorije/moji_dokumenti_shutterstock_176567474.jpg
 
Ova grupa web stranica bi trebala biti najzanimljivija građanima jer se tu nalaze praktične upute za izradu osobnih dokumenata, što Vam je potrebno, koliko kuna će vam trebati i dr.
 
  • poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja)
  • određivanje matičnog broja građana
  • izdavanje uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava 
  • poslove registracije i odjave vozila 
  • izdavanje dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja
  • rješavaju zahtjeve za privremeni i stalni boravak stranaca,
  • izdavanje isprava, radnih i poslovnih dozvola za strance
  • poslove primitka i otpusta iz hrvatskog državljanstva

Građani također mogu dobiti informacije i obaviti poslove vezane za Inspektorat unutarnjih poslova, a to su poslovi za zaštitu od požara i eksploziva te poslovi za zaštitarske i detektivske poslove (izdavanje raznih odobrenja, iskaznica, provođenje stručnih ispita iz područja zaštitarskih i detektivskih poslova i dr.).
 

        
U slučaju gubitka ili krađe dokumenata, na stranicama savjeta imate upute kako izraditi nove dokumente u zamjenu za izgubljene/nestale/otuđene isprave.