Policijske postaje

Policijska postaja Dubrovnik

Mjesto:  Dubrovnik
AdresaDr. Ante Starčevića 13
Telefon: 020/443 777, 020/443 739
Telefax: 020/443 700
E-mail:  pp.dubrovnik@mup.hr

Policijska postaja Dubrovnik teritorijalno je nadležna za područje grada Dubrovnika s naseljima: Bosanka, Brsečine, Čajkovići, Donje obuljeno, Dubravica, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Komolac, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Petrovo selo, Pobrežje, Prijevor, Riđica, Rožat, Sustjepan, Šumet, Trsteno, Zaton i otoci Koločep, Lopud i Šipan. 

Područje Policijske postaje Dubrovnik prostire se na površini od oko 144 km2, a nastanjeno je s približno 44 tisuće stanovnika. Sa svoje istočne i sjeverne strane graniči s Policijskom postajom Gruda, a sa zapadne strane sa Policijskom postajom Ston.

Na području Policijske postaje Dubrovnik nalazi se i administrativni centar Dubrovačko-neretvanske županije kao i grada Dubrovnika, Općinsko i Županijsko državno odvjetništvo, Zatvor Dubrovnik, Prekršajni, Općinski i Županijski sud. Na postajnom području nalaze se: putničko brodsko pristanište, autobusni kolodvor, Opća bolnica Dubrovnik, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih i hotelskih objekata, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola do fakulteta.

Dubrovnik je grad svjetski poznate spomeničke baštine (upisan u UNESCO-ov registar svjetske kulturne baštine) te kao takav jedan od najatraktivnijih i najpoznatijih turstičkih destinacija ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Zahvaljujući svojim kulturnim, ali i prirodnim znamenitostima grad Dubrovnik tijekom turističke sezone bilježi izrazito veliki broj turista, na koju brojku posljednjih nekoliko godina utječu i gosti sa kružnih putovanja na brodovima tzv. "cruiserima"  kojima je Dubrovnik nezaobilazno mjesto posjete.

U Policijskoj postaji Dubrovnik djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Mato Udženija.
 

Policijska postaja Ston

Mjesto:  Ston
Adresa:  Put braće Mihanovića 1
Telefon: operativno dežurstvo: 020/444 555, 020/444 539 
              Upravni poslovi: 020/444 511, 020/444 512
 
Telefax: 020/444 500
E-mail:  pp.ston@mup.hr

Policijska postaja Ston teritorijalno obuhvaća u potpunosti poluotok Pelješac s općinama Ston, Janjina, Trpanj i Orebić, područje općine Dubrovačko primorje od uvale Pještata do državne granice sa susjednom Bosnom i Hercegovinom.  
Cjelokupno područje postaje prostire se na površini od oko 650 km2, a nastanjeno je s približno 10 tisuća stanovnika.
 
Najnaseljenije mjesto na postajnom području je mjesto Orebić, s oko 3 500 stanovnika, dok od drugih većih mjesta izdvajaju se Ston, Slano, Trpanj i Janjina koja su ujedno i sjedišta lokalne samouprave. Ostala mnogobrojna mjesta uglavnom su ruralne sredine, s manjim brojem stanovnika koji tu stalno žive, osim obalnih mjesta gdje u vrijeme vikenda ili ljetnih mjeseci boravi veći broj osoba.
 
Na postajnom području nalaze se četiri granična prijelaza i to:
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Zaton doli; tel: 020/444-532, 444-531
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Čepikuće; tel:020/752-045
 • cestovni granični prijelaz za pogranični promet  Imotica; tel: 020/752-590
 • cestovni granični prijelaz za pogranični promet  Slano; tel: 020/871-034
Kroz područje Policijske postaje Ston prolazi i dionica državne ceste D-8 i to od graničnog prijelaza Zaton - Doli prema Dubrovniku, dok se na navedenu cestu u mjestu Zaton-Doli, pripaja državna cesta D-414, ili takozvana pelješka cesta, koja je ujedno glavna cestovna poveznica poluotoka Pelješca. Područje poluotoka Pelješca povezano je i stalnim pomorskim vezama: Orebić - otok Korčula, Trpanj -Ploče te Prapratno (općina Ston) - otok Mljet.
 
Policijska postaja Ston ustrojena je kao mješovita policijska postaja s operativnim dežurstvom, temeljnom, graničnom i kriminalističkom policijom te upravnim poslovima.
 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije te osiguranja i zaštite.
 
Granična policija obavlja poslove nadzora državne granice - obavlja graničnu kontrolu i zaštitu državne granice, sprječava i otkriva kaznena djela, sprječava nezakonite migracije i dr.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
Policijska postaja Ston u svom sastavu ima i policijske službenike za sigurnost cestovnog prometa koji obavljaju poslove poglavito na području poluotoka Pelješca.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva.  

Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Hrvoje Franković.

Postaja granične policije Gruda

Mjesto:   Gruda 
Adresa:   Gruda 48
Telefoni: 020/444 744; 444 739
Telefax:  020/444 700
E-mail:   pgp.gruda@mup.hr
 

Postaja granične policije Gruda teritorijalno je nadležna na područjima općina Konavle i Župa dubrovačka, te u dijelu teritorija grada Dubrovnika i to u graničnom pojasu mjesta Osojnik.

Na području općine Konavle, površine 209,25 km 2, boravi oko 9 500 stanovnika naseljenih u 33 mjesta od kojih su najveća Cavtat, ujedno i poznato turističko središte te Gruda. U općini Župa dubrovačka, površine 22,81 km2, boravi oko 6 660 stanovnika, nalaze se također poznata turistička mjesta kao Srebreno i Mlini.

Na postajnom području nalazi se veliki broj turističkih objekata kao što su hoteli, kampovi, ugostiteljski objekti, plaže, te svi popratni objekti i sadržaji koji su u funkciji turizma. Tijekom turističke sezone (lipanj, srpanj i kolovoz), broj građana i turista na postajnom području se znatno povećava što govori da su pojedina turistička mjesta na ovom području jedna od omiljenih turističkih odredišta.
 
Najvažniji cestovni pravac na području ove policijske postaje je državna cesta, D-8, koja se proteže od mjesta Dubac na zapadu do mjesta Debeli Brijeg na istoku.
 
Postaja granične policije Gruda pokriva kopnenu državnu granicu Republike Hrvatske s Crnom gorom i dio državne granice s Bosnom i Hercegovinom koja u ukupnom pokrivanju iznosi oko 73 km.
 
Na postajnom području nalaze se četiri granična prijelaza i to:
 
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama Karasovići; tel: 020/444-050, 444-059, 444-054
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Gornji Brgat; tel: 020/444-734, 444-735, 444-728, 444-731
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Vitaljina; tel: 020/444-736, 444-738
 • sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Cavtat; tel: 020/444-612

Zgrada Postaje granične policije Gruda smještena je na Grudi, dok se dio službi nalazi u zgradi u Cavtatu, gdje se obavljaju i upravni poslovi.
Postaja granične policije Gruda ustrojena je kao mješovita policijska postaja s operativnim dežurstvom, temeljnom, graničnom i kriminalističkom policijom te upravnim poslovima.
 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.
 
Granična policija obavlja poslove nadzora državne granice – obavlja graničnu kontrolu i zaštitu državne granice, sprječava i otkriva kaznena djela, sprječava nezakonite migracije i dr.
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela, kao i otkrivačkom djelatnošću, tj. pronalaskom počinitelja kaznenih djela.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 

Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Lukša Čupić.

Policijska postaja Korčula

Mjesto:  Korčula
Adresa:  Ulica 57 br.2
Telefon: 020/444 333; 444 339
Telefax: 020/444 300
E-mail:  pp.korcula@mup.hr
 

Policijska postaja Korčula teritorijalno je nadležna na području grada Korčule sa naseljima Žrnovo, Žrnovska Banja, Brdo, Medvinjak, Račišće, Pupnat, Kneže, Čara i Zavalatica te općine Vela Luka i Blato sa naseljima  Prižba, Prigradica i Potirna, općine Lumbarda  i Smokvica s naseljem Brna.  Područje policijske postaje prostire se na površini od 275,83 km2, a nastanjeno je s oko 18 tisuća stanovnika.
 
Obzirom da je stanovništvo otoka Korčule prvenstveno orijentirano na turističku i ugostiteljsku djelatnost tu se nalazi veliki broj objekata koji su u funkciji turizma kao što su: hoteli, auto-kampovi, turistička naselja, ugostiteljski objekti, plaže i dr. Također treba izdvojiti značaj lučkog obalnog pristaništa kao i ACI Marinu u Korčuli te veći broj manjih lučica u mnogobrojnim uvalama otoka Korčule. 

Na području Policijske postaje Korčula nalaze se dva granična prijelaza i to:
  
 • granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Korčula; tel: 020/444-318
 • sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Vela Luka; tel: 020/813-301

Policijska postaja Korčula mješovita je policijska postaja u kojoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna, kriminalistička i granična policija te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno dežurstvo koje zaprima dojave građana ili Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Operativno dežurstvo prati i usmjerava izvršenje zadataka, upućuje policijske službenike na izvršenje zadaća na terenu, a u koordinaciji sa rukovodstvom Policijske postaje, kao i OKC-om Policijske uprave. Svaki građanin koji je zatražio intervenciju policije, može uvijek pohvaliti ili izraziti primjedbu službujućima u operativnom dežurstvu na postupanje policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja auto-ophodnjama ili pješačkim ophodnjama. Djeluje na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela, obavlja intervencije prema dojavama građana, obavlja poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove sigurnosti i prevencije cestovnog prometa.

Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području, a organizirana je preko policijskih službenika koji rade na poslovima obrade kriminaliteta. Obavljaju poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslove zlouporabe opojnih droga, polove suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Granična policija obavlja poslove kontrole prelaska državne granice i boravka osoba i plovila te radi na suzbijanju nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva.  

Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Đani Barčot.

Policijska postaja Lastovo

Mjesto:  Lastovo
Adresa:  Dobre Dobričevića bb
Telefon: 020/444 444
Telefax: 020/444 400, 020/444 439
E-mail:  pp.lastovo@mup.hr

Policijska postaja Lastovo teritorijalno je nadležna na području otoka Lastova, s naseljima Lastovo, Ubli, Pasadur, Skrivena luka i Zaklopatica. Otok Lastovo se nalazi u središtu Jadranskog mora i pripada južnodalmatinskoj otočnoj skupini. Površina otoka Lastova s 44 otoka, otočića, hridi i grebena iznosi 53 km 2, a ima otprilike 700 stanovnika koji cijelu godinu borave na otoku.
Najviši vrh otoka Lastova je Hum, 417 m nadmorske visine, odakle se pruža pogled na razvijenosti reljefa na otoku, vidljivoj u zaobljenim brežuljcima, duboko usječenim uvalama te poljima, a s druge strane i beskrajan pogled na more i otočje.
 
Otok Lastovo je povezan s kopnom trajektnom vezom na relaciji Split–Ubli, koja se održava svakodnevno tijekom cijele godine.   
 
U Policijskoj postaji Lastovo djeluji: operativno dežurstvo, temeljna, granična i kriminalistička policija te upravni poslovi.
 
Operativno dežurstvo Policijske postaje 24-sata zaprima dojave, usmjerava i koordinira radom policijskih službenika temeljne, granične, pomorske i kriminalističke policije.
 
Zadaće temeljne policije su: održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencija i sprječavanje vršenja kaznenih djela i prekršaja, pružanje asistencija drugim državnim tijelima, pružanje intervencije prema dojavama građana, nadziranje stanja sigurnosti cestovnog prometa, obavljanje očevida prometnih nesreća, kao i obavljanje poslova iz domene nezakonitih migracija.
 
Na području Policijske postaje Lastovo nalazi se granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli gdje se svakodnevno obavlja kontrola prelaska državne granice na ulazu i izlazu iz RH.
 
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih oblika kriminaliteta. 
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 

Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Ante Jurica.

Policijska postaja Metković

Grad:     Metković
Adresa: Put Narone 99
Telefon: 020/444 222, 020/444 240
Telefax: 020/444 200
E-mail:   pp.metkovic@mup.hr
  
 

Policijska postaja Metković obuhvaća područje gradova Metković i Opuzen, te općina Pojezerje, Kula Norinska, Zažablje i Slivno, na sveukupnoj površini od 284,1 km2, gdje živi približno 25 tisuća stanovnika. Administrativno središte je grad Metković u kojem živi oko 16 tisuća stanovnika. Domicilno stanovništvo uglavnom se bavi poljoprivredom i trgovinom, te turističkom djelatnošću u priobalnom dijelu.

Na postajnom području nalaze se autoceste ceste A-1 (od 472. km do čvora Ploče) i A 10 ( od  čvora Ploče do GP Nova Sela) u dužini od 17 km, zatim državne ceste D-8, D-9, D-62, D-222 u ukupnoj dužini 63,7 km, zatim županijske ceste ŽC-6217, ŽC-6218, ŽC-6219 i ŽC-6279 u ukupnoj dužini od 35,6 km, te lokalne ceste LC 69008, LC 69009, LC96010, LC69012, LC69013, LC69014, LC69015, LC69029 i LC69031, kao i nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 180,1 km.

Veliku komunikacijsku važnost ima državna cesta D-9, koja se proteže od međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Metković prema gradu Opuzenu, gdje sa spaja s državnom cestom D-8 (Dubrovnik-Split). Područje Metkovića prometno je povezano s BiH i unutrašnjosti Republike Hrvatske, a vrlo je značajan cestovni, željeznički i riječni promet.

Na području Policijske postaje Metković nalazi se autobusni i željeznički kolodvor, riječna luka, dom zdravlja, veći broj novčarskih ustanova, odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola, zgrada pravosudnih tijela (Prekršajni i Općinski sud, te Općinsko državno odvjetništvo), kao i ispostave županijskih ureda. Osim navedenog, na postajnom području nalazi se veći broj uslužno-ugostiteljskih objekata kao i Prirodoslovni  i Arheološki muzej.
 
Najznačajnije manifestacije su Smotra folklora "Na Neretvu misečina pala", tradicionalni sajmovi  povodom  dana grada Metkovića koji se obilježava 20.srpnja i Opuzena koji se obilježava 3.kolovoza, te tradicionalno natjecanje lađara Maraton lađa na Neretvi.

Policijska postaja Metković ustrojena je kao postaja mješovitog tipa, koja u svojoj nadležnosti obuhvaća poslove operativnog dežurstva, temeljne, prometne i kriminalističke policije, te upravne poslove.
 
Operativno dežurstvo 24 sata dnevno zaprima dojave, upućuje policijske službenike na izvršenje službenih zadaća, te usmjerava i koordinira rad policijskih službenika na terenu.
 
Temeljna policija obavlja poslove prevencije kaznenih djela i prekršaja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, osiguranja javnih okupljanja sportskog, kulturnog i političkog karaktera, te drugih manifestacija, poslove asistencije, osiguranja i zaštite, koordinira rad s drugim inspekcijskim službama i nadležnim tijelima.
 
Prometna policija obavlja poslove vezane uz nadzor i upravljanje cestovnim prometom, kao što su regulacija prometa, preventivno i represivno djelovanje te obavljaju očevide prometnih nesreća. 
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području. Obavlja poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslova suzbijanja zlouporabe droga, maloljetničke delikvencije te kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Upravni poslovi obavljaju poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanje matičnog broja građana, izdavanje uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava, izdavanje dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja, rješavanje zahtjeva za privremeni i stalni boravak stranaca, izdavanje isprava, radnih i poslovnih dozvola za strance i poslove primitka i otpusta iz hrvatskog državljanstva

Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Zlatko Bubalo.
 

Policijska postaja Ploče

Mjesto:  Ploče
Adresa: Trg kralja Tomislava 14
Telefon: 020/444 111
Telefax: 020/444 100, 020/444 139
E-mail:   pp.ploce@mup.hr

 

Policijska postaja Ploče teritorijalno je nadležna na području grada Ploča s naseljima Staševica, Spilice - Crpala, Plina jezero, Peračko blato, Baćina, Stablina, Čeveljuša, Rogotin, Šarić Struga, Banja i Komin. Postajno područje prostire se na površini od  135 km2, a nastanjeno je s približno 10 800 stanovnika.
 
Područje grada Ploča je lučko-tranzitno središte, s drugom najvećom lukom u Republici Hrvatskoj, gdje je i zaposlen veći dio stanovništva, pa je stoga to i glavna gospodarska grana ovog područja. Istodobno, zahvaljujući plodnom zemljištu ušća Neretva područje je izrazito orijentirano poljoprivredi kojom se bavi također veliki dio stanovništva na ovom području.
Područje Ploča povezano je trajektnim linijama na relaciji Ploče - Trpanj (poluotok Pelješac), kao mnogim autobusnim i željezničkim linijama koje prometuju unutar i van područja Republike Hrvatske, a posebno prema prema Bosni i Hercegovini.
 
Iako se grad Ploče nalazi na moru, te obuhvaća područje ušća rijeke Neretve i Baćinska jezera, turistička grana nije razvijena. To je najvećim dijelom tranzitno područje zbog Luke Ploče koja većim dijelom izvozi prema Bosni i Hercegovini, te zbog trajektnih, autobusnih i željezničkih linija.
 
Postajnim područjem prolazi magistralni pravac državne ceste D-8 u dužini od 18 km (između naselja Gradac i Opuzen), a izgrađena je i brza cesta Čeveljuša - Karamatići, kao spojna cesta za budući auto-put Zagreb–Dubrovnik.
 
Policijska postaja Ploče mješovita je policijska postaja u kojoj djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna policija, kriminalistička i granična policija, kao i upravni poslovi.
 
Operativno dežustvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana ili Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te prati i usmjerava policijske službenike na izvršavanje potrebnih zadaća. 
 
Službenici temeljne i prometne policije obavljaju poslove ophodnje postajnog područja. Djeluju na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, sigurnosti cestovnog prometa, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela, obavljanja intervencije prema dojavama građana, obavljanja poslova asistencija (drugim državnim tijelima i institucijama), osiguranja i zaštite, suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima. Službenici temeljne policije obavljaju i poslove oko prijave i osiguranja javnih okupljanja.
 
Na postajnom području nalazi se granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu Ploče (tel: Ulaz I: 020/444-102 ; Ulaz II: 020/444-103). Granična policija  osigurava i štiti državnu granicu na kopnu u Luci Ploče, sprječavaju nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi i roba, a bave se i sprječavanjem nezakonitog lova.  
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području. Obavlja poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslova suzbijanja zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delikvencije te kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 

Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje.
 
Policijskom postajom rukovodi Marijo Petković.

Postaja granične policije Metković

Mjesto:  Metković
Adresa:  Ulica Splitska 6
Telefon: 020/444 939; 444 944, 020/444 965
Telefax: 020/444 900
E-mail:  pgp.metkovic@mup.hr

Područje državne granice s Bosnom i Hercegovinom koju nadzire Postaja granične policije Metković, obuhvaća 45,9 km državne granice, a kao Postaja počinje samostalno djelovati u ožujku 2010.godine.
 
Postaja granične policije Metković u djelokrugu svojih poslova ima kontrolu prelaska državne granice na graničnim prijelazima, nadzor i zaštitu državne granice, sprječavanje svih vrsta krijumčarenja ljudi, robe, narkoticima i sl. Na dužini granične crte koju pokriva ova Postaja nalaze se slijedeći granični prijelazi: 

 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama Nova Sela; tel: 020/444-110
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Klek; tel: 020/444-922, 444-923
 • željeznički granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Metković; tel: 020/444-959
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Mali Prolog; tel: 020/444-931
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Prud; tel:020/444-936, 444 937
 • cestovni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Metković; tel:020/444-949 
 • cestovni granični prijelaz za pogranični promet  Gabela Polje; tel: 020/444-903, 444-902
 • cestovni granični prijelaz za pogranični promet  Unka; tel: 444 963
 • cestovni granični prijelaz za pogranični promet Vukov Klanac; tel: 020/443-526

Policijskom postajom rukovodi načelnik Jurica Volarević.

Postaja prometne policije Dubrovnik

Mjesto:   Dubrovnik
Adresa:   Vladimira Nazora 32
Telefon020/443 666; 443 639
Telefaks  020/443 600
E-mail:    pprp.dubrovnik@mup.hr
  

Postaja prometne policije Dubrovnik  sa sjedištem u Dubrovniku nadzire cjelokupno područje grada Dubrovnika, prometnice sjeverno i zapadno do državne granice sa Bosnom i Hercegovinom te istočno do državne granice sa Crnom Gorom kao i prometnice na Elafitskim otocima

Policijski službenici PPrP Dubrovnik na navedenom području pokrivaju ukupno 133 km državnih cesta, 112 km županijskih cesta i 88 km lokalnih cesta.   

Jedna od najvažnijih prometnica koju nadzire Postaja prometne policije Dubrovnik je državna cesta D-8 i to od državne granice s Crnom Gorom (MCGP Karasovići) do granice s Bosnom i Hercegovinom (MCGP Zaton Doli), u ukupnoj dužini od 105,5 km, kao i gradske prometnice grada Dubrovnika.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Dubrovnik je briga o sigurnosti cestovnog prometa te ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova. Osim nadzora i upravljanja prometom te obavljanja očevida prometnih nesreća, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća, a sve kako bi se postigla povoljnija sigurnosna situacija u cestovnom prometu. 

Policijskom postajom rukovodi Andrija Margeta.

Postaja pomorske policije Dubrovnik

Mjesto:  Dubrovnik
Adresa: Obala Pape Ivana Pavla II br. 1  (luka Gruž)
Telefon: 020/443 555, 020/443 539
Telefax: 020/443 550
E-mail:   ppop.dubrovnik@mup.hr
 

Postaja pomorske policije Dubrovnik obuhvaća akvatorij teritorijalnog mora Republike Hrvatske od rta Ruzmarin do Rta Oštra u ukupnoj površini od 2050 km 2, od čega je 126 km2 kopneni dio sektora, dok se ostali dio odnosi na more, te granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu. Državna granica na moru prostire se u dužini od 114,6 Nm i to prema otvorenom moru 92,5Nm, dok je privremeno razgraničenje ne moru prema Crnoj Gori 14Nm i prema BiH 8,1 Nm. 
 
U morskom prostoru koji pokriva postajno području  nalaze se naseljeni (Mljet, Šipan, Lopud i Koločep) i nenaseljeni otoci, a sukladno teritorijalnoj podjeli. Područje je istodobno turistički i  ribarski orijentirano, a domicilno otočno stanovništvo okrenuto je turizmu, moru i ribarstvu. Nenaseljeni otoci i hridi su: Daksa, Grebeni, Ruda, Jakljan, Mišnjak, Kosmeč, Crkvina, Tajan, Olipa, Bogutovac ,Sv. Andrija na kojem se nalazi svjetioničar, Kobrava, Moračnik, Pomeštak, Brnjestovac, Lukovac, Prijećki škoj, Veliki Škoj i dr.
 
Na području stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza Dubrovnik policijski službenici obavljaju graničnu kontrolu, sprečavanje nezakonitih migracija, poslove sigurnosti zaštite osoba i brodova u luci, kao i  prevencije  kaznenih djela i prekršaja te otkrivanje počinitelja kaznenih djela i prekršaja. 
 
Prilikom obavljanja poslova na moru, policijski službenici ovlašteni su poduzimati  provjeru zastave plovila, zaustavljanje plovila, pregled isprava plovila, progon plovila, uzapćenje plovila, provođenje plovila u luku i dr.   
 
U Postaji je organizirano Operativno dežurstvo koje kroz 24 sata zaprima sve dojave, te upućuje, prati, usmjerava i koordinira radom policijskih službenika prilikom izvršenja službenih zadaća te koordinira s rukovodstvom Policijske postaje kao i s Operativno-komunikacijskim centrom Policijske uprave.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Nikša Restović.

Postaja aerodromske policije Čilipi

Mjesto: Čilipi
Adresa: Močići bb
Telefon:020/444 039; 444 044
Telefax: 020/444 000
E-mail:  pap.cilipi@mup.hr
 

Postaja aerodromske policije Čilipi nalazi se u južnom dijelu Republike Hrvatske i kao specijalizirana policijska postaja obavlja svoju djelatnost na području Zračne luke Dubrovnik. Područje Postaje aerodromske policije Čilipi smješteno je na području općine Konavle, naselje Močići, istočno od mjesta Cavtat na udaljenosti od oko 21 km od Dubrovnika.

Zračna luka Dubrovnik nalazi se u neposrednoj blizini s granicom Bosne i Hercegovine (sjever), tj. cestovnim prometom na udaljenosti od graničnog prijelaza (Gornji Brgat) oko 20 km, dok je najkraća zračna linija od 7 do 10 km. Udaljenost Zračne luke cestovnim prometom do graničnog prijelaza s Crnom Gorom (Karasovići) iznosi oko 20 km. 
  
Zračna luka Dubrovnik nalazi se na 13 km zračne udaljenosti od centra Dubrovnika, zemljopisne koordinate 42 33' 40'' N; 18 46' 24'' E, na nadmorskoj visini od 161 m, ukupne površine od 192 ha s nizom objekata i površina koji su međusobno odvojeni i povezani te kao takvi čine jednu zasebnu cijelinu. Od državne ceste D-8 udaljena je oko 100 m.
Budući se Zračna luka Dubrovnik nalazi u neposrednoj blizini većih turističkih mjesta (Dubrovnik, Cavtat) obavljaju se jednostavne usluge putnicima koji dolaze iz raznih zemalja Europe i iz drugih zemalja diljem svijeta.
Na području Zračne luke Dubrovnik nalaze se mali restorani, rent-a car poslovnice, nekoliko turističkih poslovnica koje transferiraju putnike do krajnjih destinacija u okolna turistička mjesta, trgovine, kiosk, mjenjačnice, taxi služba, poslovnice banaka i od kolovoza 2008. godine otvorena je špilja zvana Đurovićeva špilja na području ZL Dubrovnik, a koju je mougće posjetiti uz prethodnu najavu Zračnu luci Dubrovnik. 

Glavni cestovni pristup Zračnoj luci Dubrovnik je iz pravca jugozapada s državne ceste D-8 internom prometnicom zračne luke, dok je pomoćni pristup iz pravca jugoistoka koji je povezan s državnom cestom D-8.
Na području Zračne luke Dubrovnik nalazi se stalni međunarodni granični prijelaz za promet putnika i roba u zračnom prometu.
Pored nacionalnog zrakoplovnog prijevoznika, „Croatia Airlines“ u Zračnoj luci Dubrovnik sa stalnim letovima prometuje još i zrakoplovni prijevoznici „British Airways“, "Turkish Airlines", "Lufthansa" i "Vueling".

Policijski službenici Postaje aerodromske policije obavljaju poslove temeljne policije, granične policije i poslove protueksplozijske zaštite.

Temeljna policija brine se o sigurnosti ljudi i imovine u Zračnoj luci Dubrovnik, vrši prevenciju kaznenih i prekršajnih djela, nadzor i regulaciju prometa ispred pristanišne zgrade Zračne luke Dubrovnik, obavlja osiguranja štićenih osoba, obilazi područje Zračne luke Dubrovnik pješačkom ili auto ophodnjom, obavlja poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Poslovi granične kontrole obavljaju se prilikom ulaza i izlaza iz RH putnika u zračnom prometu.  
Poslove protueksplozijske zaštite, tj. zaštitni pregled putnika, ručne prtljage, zrakoplova i objekata u Zračnoj luci Dubrovnik obavljaju djelatnici tvrtke "Securitas d.o.o.",  s ciljem zapriječavanja unošenja eksploziva, oružja i streljiva, kao i ostalih opasnih predmeta i materijala u zrakoplov, a kojima posebno osposobljeni policijski službenici pružaju sturčnu pomoć.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Antonio Kocelj.