OGLAS za prijam u državnu službu namještenika na određeno vrijeme

Slika PU_DN/Ilustracija/natječaji naslovnica (2).jpg

Radi se o dva radna mjesta kuhara/ica s mjestom rada u Kuparima

Foto: Ilustracija

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje

                                                           O G L A S 

za prijam u državnu službu namještenika na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih namještenica
 
       1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
         ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 
 
     kuhar - 2  izvršitelja/ice - mjesto rada Kupari  
      Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema
 
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Namještenici se primaju u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
1.   životopis,
2.   dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi – svjedodžba (o završnom radu, maturi),
3.   dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.

OGLAS za prijam u državnu službu namještenika na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih namještenica

PRILOG oglasu

OBRAZAC prijave na oglas
 

Stranica