Poziv na testiranje

Slika /PU_DN/Ilustracija/Testiranje.jpg

Testiranje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za poslove upravnih referenata u Službi upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca, Odjelu za državljanstvo i statusna pitanja stranaca održat će se u petak, 1. srpnja 2022.

FOTO: ilustracija
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljenog dana 24. svibnja 2022. na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na web-stranici Policijske uprave dubrovačko – neretvanske,  za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu dubrovačko - neretvansku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR

KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, objavljenog dana 24. svibnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske,  za  radno mjesto:
 
 
SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STATUSNIH PITANJA STRANACA, ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA,
 
- upravni referent – 2 izvršitelja/ice, radi privremeno povećanog opsega posla, a u trajanju od najviše godinu dana.


 
Testiranje će se održati 01. srpnja 2022. godine (petak) u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma), u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 09,00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.  
 
Pravni izvori za testiranje objavljeni  su na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske istovremeno s objavom oglasa.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom,  kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • na bilo koji način ometati druge kandidate.Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila, bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istoga dana 01. srpnja 2022. godine (petak), u prostorijama sjedišta Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma) u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 10,00 sati.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 


Pisane vijesti