VIDEO: U subotu se obilježava 4. NACIONALNI DAN SIGURNOSTI

Slika PU_DN/2023/veži se/veži se 2.jfif

Ovogodišnju kampanju MUP RH u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa provodi pod geslom „Ne budi bez veze, veži se“, a cilj je informiranje i educiranje javnosti o potrebi korištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima i to uvijek i bez izgovora

Foto: MUP

Problem vrlo rijetkog korištenja sigurnosnih pojasa na stražnjim sjedalima osobnih automobila, ali i u teretnim vozilima te autobusima je sveprisutan. Iako je nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“, vozači i putnici često koriste razne isprike za nekorištenje sigurnosnog pojasa:
 
 • „Vozim cijeli život, znam što radim.“
 • „Ionako sjedim iza, što će mi biti."
 • „Idem samo do dućana, to je pet minuta."
 • „Vežem se kada vidim policiju."
 


Rizici nekorištenja sigurnosnog pojasa
 • „Vozim cijeli život, znam što radim.“

Iako su vozači često samouvjereni u vlastite vozačke vještine te smatraju da se njima prometna nesreća uopće ne može dogoditi, statistika prometnih nesreća pokazuje drugačije. Od ukupno 275 smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama tijekom 2022. godine u osobnim automobilima poginule su 143 osobe, od kojih 74 osobe ili 51,7 % nisu koristile sigurnosni pojas. Istraživanja pokazuju da sigurnosni pojas smanjuje rizik od ozbiljnijih ozljeda i smrti prilikom prometne nesreće za čak 50 %.
 
 • „Ionako sjedim iza, što će mi biti.“

Prilikom prometne nesreće, nekorištenje sigurnosnog pojasa može dovesti do ispadanja osobe iz vozila ili pod vozilo koje se prevrće, izlijetanja kroz vjetrobranska stakla i prozore automobila, snažnog kretanja unutar vozila uslijed inercije te udaranja u druge putnike u vozilu. Upravo korištenje sigurnosnog pojasa ne samo da štiti od ispadanja putnika iz vozila, nego i od samoozljeđivanja te ozljeđivanja svih ostalih osoba u vozilu.
 
 • „Idem samo do dućana, to je pet minuta.“

Vozači, ali i suputnici u osobnim automobilima, često su mišljenja da u vožnji na gradskim prometnicama pri nižim brzinama te na kratkim relacijama nema potrebe za korištenjem sigurnosnog pojasa. Vožnju u takvim uvjetima smatraju predvidljivom, a nekorištenje sigurnosnog pojasa „bezopasnim nevezivanjem“. Međutim, sila udara pri brzini od 50 km/h usporediva je sili udara prilikom pada s trećeg kata zgrade.
 
 • „Vežem se kada vidim policiju.“

Ne treba se vezati zbog policije i kazne, već zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih osoba u vozilu. Osim toga, većina vozača i putnika uvjerena je kako se zakonska obveza korištenja sigurnosnog pojasa odnosi samo na  vožnju na prednjim sjedalima motornih vozila. Međutim, prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, korištenje sigurnosnog pojasa obvezno je prilikom vožnje na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas. Obveza se, prema tome, odnosi i na prednja i na zadnja sjedala u svim motornim vozilima, kako u osobnim automobilima, tako i u teretnim vozilima te autobusima međugradskih linija.
 


Također, navedeni zakon propisuje i pravilan prijevoz djece, pri čemu se djeca niža od 150 cm u vozilima moraju prevoziti smještena u posebnoj sjedalici/postolju koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca niža od 150 cm, a visoka barem 135 cm, koja ne trebaju biti smještena u sigurnosnoj sjedalici/postolju, ali se tada smiju prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom.

Vozač i svaka druga osoba koja postupi suprotno navedenim obvezama, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

 

Sigurni u vozilu, odgovorni u prometu

Kontinuiranim poduzimanjem ciljanih preventivnih i represivnih aktivnosti tijekom cijele godine usmjerenih, između ostalih, na prekršaje iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“ (gdje je jedan od prekršaja i nekorištenje sigurnosnog pojasa), kao i suradnjom s drugim nadležnim subjektima, izmjenom zakonskih odredbi te drugim aktivnostima policije, zasigurno se može smanjiti udio poginulih osoba koje nisu koristile sigurnosni pojas, a samim time i doprinijeti manjem ukupnom stradavanju, odnosno podizanju cestovne sigurnosti na višu razinu.

Provjerite znanje o obvezama korištenja sigurnosnog pojasa te rizicima i posljedicama njegova nekorištenja u informativno-edukativnom KVIZU.

#NeBudiBezVeze #VežiSe
 
Važeći zakonski propisi za obvezu korištenja sigurnosnog pojasa

Člankom 163. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. 42/20., 85/22. i 114/22.) definirana je obveza korištenja sigurnosnog pojasa, propisan je ispravan način prijevoza djece te su iskazane zakonske kazne za prekršaj navedenih odredbi.

Članak 163.
 1. Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.
 2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas.
 3. Ministar nadležan za zdravstvo propisat će postupak, uvjete i način izdavanja uvjerenja iz stavka 2. ovoga članka.
 4. Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim motornim vozilima prevoziti djecu nižu od 150 centimetara ako nisu smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici/postolju koja su za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu i suprotno načinu koji je odredio proizvođač posebne sigurnosne sjedalice.
 5. Vozač motornog vozila koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi smije na sjedalima koja nisu prednja prevoziti djecu nižu od 150 cm, a visoku barem 135 cm, koja nisu smještena u sigurnosnoj sjedalici/postolju, ukoliko su ona pravilno vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe.
 6. Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u koja nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim vozilima prevoziti djecu mlađu od tri godine, a djeca stara tri godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se smjestiti na prednje sjedalo.
 7. Vozač motornog vozila ne smije prevoziti dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje.
 8. Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač i druga osoba ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.
 9. Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavaka 4. do 7. ovoga članka.
 
Aktivnosti Policijske uprave dubrovačko-neretvanske povodom Dana sigurnosti cestovnog prometa

Središnje obilježavanje 4. Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa održat će se u subotu, 21. listopada od 11 do 13 sati na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, dok su na frekventnim prometnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku postavljeni reklamni panoi na temu korištenja sigurnog pojasa.
Policijska uprava dubrovačko-neretvanske će također u subotu, povodom Dana sigurnosti cestovnog prometa na svom području provoditi preventivno-represivne aktivnosti na temu korištenja sigurnosnog pojasa te ukazivati na važnost njegovog korištenja odnosno rizike i posljedice njegovog nekorištenja. 
 
 

Više informacija

Svoje znanje o sigurnosnom pojasu provjeriti u edukativnom kvizu.
Video: Ne budi bez veze, veži se 

Pratite nas na društvenim mrežama

#NeBudiBezVeze #VežiSe
Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  Facebook  
 
 

 

Stranica