Započela obaveza korištenja zimske opreme na cestama

Slika PU_DN/Ilustracija/zimski uvjeti.jpg

Na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske nema cesta obuhvaćenih Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u RH, ali ako nastupe uvjeti zbog kojih će kolnik ceste biti prekriven snijegom ili poledicom zimska oprema vozila je obavezna i na našem području

Foto: Ilustracija
 

U narednom razdoblju očekuje nas promjenjivo vrijeme, praćeno kišom, vjetrom i maglom. Upravljanje vozilima u takvim je uvjetima otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na dionice autocesta i većine državnih cesta koje se nalaze u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske za sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga RH

Zimski uvjeti i zimska oprema vozila
 
Zimski uvjeti na cestama definirani su člankom 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kao uvjeti koji nastaju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima sa priključnim vozilom.
 
Za pravnu ili fizičku osobu - obrtnika ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom predviđena je, kao sankcija, novčana kazna u iznosu od 5000 do 15.000 kuna.
 
Za isti prekršaj, ukoliko ga počini odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1500 do 5000 kuna.
 
Za vozača koji u vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama upravlja vozilom bez zimske opreme ili upravlja teretnim automobilom s priključnim vozilom predviđena je novčana kazna u iznosu od 1000 kuna.
 
Člankom 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozači motornih vozila su obvezni prije uključivanja u promet očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu. Za vozača koji svoje motorno vozilo nije očistio od snijega, leda i/ili vode predviđena je novčana kazna u iznosu od 1000 kuna.
 
Zimska oprema definirana je člankom  104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti (NN 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20). Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.
Pod zimskom opremom motornih vozila M i N kategorije čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima. Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima.
 
Zimski pneumatik je člankom 72. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti definiran je kao pneumatik čiji su profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirani tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postižu bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika. Zimski pneumatici označeni su oznakamaM+S, M.S. ili M&S.
 
Važno je istaknuti da zimski pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama koje je odobrio proizvođač te da se na istoj osovini vozila moraju nalaziti pneumatici jednaki po dimenzijama, obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, konstrukciji (radijalne/dijagonalne i dr.) i marki/tipu.
 
Policijski službenici koji prilikom nadzora prometa zateknu vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da prekine kretanje vozilom ili da nastavi kretanje vozilom na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopuštene odnosno da upotrijebi zimsku opremu.
 
Ukoliko vozač ne postupi sukladno naredbi policijskog službenika, vozilo će biti isključeno iz daljnjeg prometovanja tako dugo dok se na vozilo ne postavi zimska oprema. Prilikom isključenja ovakvog vozila iz prometa, policijski službenik će privremeno oduzeti registarske pločice, koje će se vratiti kada se rečeni nedostatak otkloni. Ukoliko se u prometu zatekne teretni automobil s priključnim vozilom, policijski službenik će narediti vozaču da prekine kretanje vozilom i isključiti ga na za to pogodno mjesto, dok se prometnice ne očiste odnosno dok ne prestanu zimski uvjeti na cestama.
 
Također, na pojedinim dionicama cesta označenim prometnim znakom B39 „Lanci za snijeg“, obavezno je korištenje lanaca za snijeg na pogonskim kotačima kada je kolnik prekriven snijegom. Skrećemo pozornost da je dio ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ima sklisku površinu označen prometnim znakom A10 „Sklizak kolnik“, a da je dio ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane pojave poledice označen prometnim znakom A11 „Poledica“.
 
Priprema motornog vozila za zimske uvjete
 

 • obaviti pregled vozila kako bi se utvrdilo da li postoje neke nepravilnosti na vozilu koje je potrebno otkloniti (npr. nepravilnosti u radu kočionog sustava ili upravljačkog sustava, svjetlosnog sklopa i dr.)

 • na vozilo staviti zimske pneumatike ili ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm, te u vozilo staviti lance za snijeg koji odgovaraju dimenziji guma

 • uvježbati postavljanje lanaca za snijeg na ravnom i suhom prije nego što ih se mora upotrijebiti prilikom sudjelovanja u prometu

 • provjeriti stanje akumulatora i po potrebi ga zamijeniti 

 • provjeriti stanje rashladne tekućine (antifriza) i prohodnost mlaznica za pranje vjetrobranskog stakla

 • u vozilo staviti kablove za pomoć pri paljenju vozila

 • provjeriti stanje brisača stakala i ukoliko su oštećeni zamijeniti ih novima, kako bi mogli dobro čistiti stakla od snijega i kiše

 • u vozilo staviti strugalicu za led, metlicu za čišćenje snijega i sredstvo za odleđivanje brava i stakala.

 
               
Savjeti za sigurno sudjelovanje u prometu za vrijeme zimskih uvjeta na cestama
 

 • prije početka vožnje obavezno s vozila (krova, stakala, svjetala i pokazivača smjera) skinuti sav snijeg, led i vodu kako bi se spriječilo padanje snijega, leda i vode na vjetrobranska stakla, omogućila dobra vidljivost ceste, te osigurala dobra uočljivost vašeg vozila od strane ostalih sudionika u prometu

 • smanjiti brzinu kretanja

 • povećati razmak između vozila prilikom vožnje u slijedu

 • obavezno upaliti dnevna ili kratka svjetla na motornom vozilu

 • izbjegavati pretjecati vozila ispred vas

 • izbjegavati iznenadna/nagla zaustavljanja

 • pravovremeno uključiti pokazivače smjera prilikom skretanja

 • prilikom vožnje unatrag obavezno uključiti sva četiri pokazivača smjera

 • u slučaju kvara na dovoljnoj udaljenosti postaviti sigurnosni trokut kojim će se ostali vozači upozoriti ne predstojeću opasnost na cesti te obući reflektirajući prsluk 

 • za vrijeme upravljanja vozilom ne koristiti mobitel ni slične uređaje

 • uvijek koristiti sigurnosti pojas, a djecu prevoziti u dječjim autosjedalicama

 • obavezno poštivati prometne znakove, a posebice one koji se odnose na ograničenje brzine kretanja, zabrane pakiranja i zaustavljanja, korištenje zimske opreme i koji reguliraju prednost prolaska kroz raskrižjima

 • u slučaju potrebe na pneumatike postaviti lance za snijeg

 • ne upravljati vozilom nakon konzumacije alkohola ili drugih opojnih sredstava ili lijekova

 • ne pretjecati ralice, a prilikom vožnje u slijedu iza ralice  držati veći razmak između ralice i svog vozila kako sipina kojom se cesta posipa ne bi završila na vašem vozilu

 • nemojte parkirati vozilo na kolniku kako bi se kolnici mogli održavati prohodnima.

 
Nadalje, ne preporuča se upravljanje biciklima i osobnim prijevoznim sredstvima na kolnicima koji su prekriveni ledom i snijegom zbog smanjenja stabilnosti vozila i mogućih padova i ozljeđivanja vozača.
               
Ukoliko upravljate biciklom ili osobnim prijevoznim sredstvima za vrijeme zimskih uvjeta na cestama uvijek koristite biciklističke ili pješačko-biciklističke staze gdje ih ima. Ukoliko ih nema krećite se uz desni rub ceste.
 
Vozači bicikala i osobnih prijevoznih sredstava trebaju voditi računa da upravljaju tehnički ispravnim vozilima, pri čemu poseban naglasak treba staviti na tehničku ispravnost svjetala na vozilu (bijelo sprijeda, crveno straga) te je preporuka, a za osobna prijevozna sredstva i obveza, nošenje zaštitne kacige.
 
Vozači bicikala i osobnih prijevoznih sredstva su obvezni noću i u vrijeme smanjen vidljivosti za vrijeme vožnje kolnikom koristiti reflektirajuće biciklističke prsluke ili reflektirajuću biciklističku odjeću ili drugu reflektirajuću materiju. Učestala je praksa kod biciklista da za vrijeme snježnih i kišnih padalina upravljaju biciklima držeći u ruci kišobrane. To nije preporučljivo, a nije niti dozvoljeno, jer smanjuje stabilnost upravljanja vozilom i zaklanja reflektirajuću odjeću odnosno prsluke, a ujedno je i čest uzrok naleta biciklista na pješake i na zaustavljena vozila.
 
Pješacima se ovim putem skreće pozornost na obvezno korištenje nogostupa odnosno biciklističko-pješačkih staza. Ukoliko nema nogostupa, pješaci se trebaju kretati lijevom stranom ceste jer na taj način uvijek vide vozilo koje im dolazi u susret i mogu se po potrebi skloniti s kolnika. Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti pješaci moraju biti označeni izvornom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.
 
 
Vožnja s upaljenim svjetlima od 1. studenoga do 31. ožujka
 
Podsjećamo i na odredbu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojom je propisano da za vrijeme vožnje danju, na motornim vozilima, od 1. studenoga do 31. ožujka naredne godine, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.
 Stranica