Policijska postaja Metković

Slika /PU_DN/2019/pp metkovic.jpg

Policijska postaja Metković obuhvaća područje gradova Metković i Opuzen, te općina Pojezerje, Kula Norinska, Zažablje i Slivno, na sveukupnoj površini od 284,1 km2, gdje živi približno 25 tisuća stanovnika. Administrativno središte je grad Metković u kojem živi oko 16 tisuća stanovnika. Domicilno stanovništvo uglavnom se bavi poljoprivredom i trgovinom, te turističkom djelatnošću u priobalnom dijelu. Na postajnom području nalaze se autoceste ceste A-1 (od 472. km do čvora Ploče) i A 10 ( od  čvora Ploče do GP Nova Sela) u dužini od 17 km, zatim državne ceste D-8, D-9, D-62, D-222 u ukupnoj dužini 63,7 km, zatim županijske ceste ŽC-6217, ŽC-6218, ŽC-6219 i ŽC-6279 u ukupnoj dužini od 35,6 km, te lokalne ceste LC 69008, LC 69009, LC96010, LC69012, LC69013, LC69014, LC69015, LC69029 i LC69031, kao i nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 180,1 km. Veliku komunikacijsku važnost ima državna cesta D-9, koja se proteže od međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Metković prema gradu Opuzenu, gdje sa spaja s državnom cestom D-8 (Dubrovnik-Split). Područje Metkovića prometno je povezano s BiH i unutrašnjosti Republike Hrvatske, a vrlo je značajan cestovni, željeznički i riječni promet. Na području Policijske postaje Metković nalazi se autobusni i željeznički kolodvor, riječna luka, dom zdravlja, veći broj novčarskih ustanova, odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola, zgrada pravosudnih tijela (Prekršajni i Općinski sud, te Općinsko državno odvjetništvo), kao i ispostave županijskih ureda. Osim navedenog, na postajnom području nalazi se veći broj uslužno-ugostiteljskih objekata kao i Prirodoslovni  i Arheološki muzej.   Najznačajnije manifestacije su Smotra folklora "Na Neretvu misečina pala", tradicionalni sajmovi  povodom  dana grada Metkovića koji se obilježava 20.srpnja i Opuzena koji se obilježava 3.kolovoza, te tradicionalno natjecanje lađara Maraton lađa na Neretvi. Policijska postaja Metković ustrojena je kao postaja mješovitog tipa, koja u svojoj nadležnosti obuhvaća poslove operativnog dežurstva, temeljne, prometne i kriminalističke policije, te upravne poslove.   Operativno dežurstvo 24 sata dnevno zaprima dojave, upućuje policijske službenike na izvršenje službenih zadaća, te usmjerava i koordinira rad policijskih službenika na terenu.   Temeljna policija obavlja poslove prevencije kaznenih djela i prekršaja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, osiguranja javnih okupljanja sportskog, kulturnog i političkog karaktera, te drugih manifestacija, poslove asistencije, osiguranja i zaštite, koordinira rad s drugim inspekcijskim službama i nadležnim tijelima.   Prometna policija obavlja poslove vezane uz nadzor i upravljanje cestovnim prometom, kao što su regulacija prometa, preventivno i represivno djelovanje te obavljaju očevide prometnih nesreća.    Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području. Obavlja poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslova suzbijanja zlouporabe droga, maloljetničke delikvencije te kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.   Upravni poslovi obavljaju poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanje matičnog broja građana, izdavanje uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava, izdavanje dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja, rješavanje zahtjeva za privremeni i stalni boravak stranaca, izdavanje isprava, radnih i poslovnih dozvola za strance i poslove primitka i otpusta iz hrvatskog državljanstva Radno vrijeme i kontakti upravnih poslova nalaze se ovdje. Policijskom postajom rukovodi načelnik Zlatko Bubalo.  

Grad:     Metković
Adresa: Put Narone 99
Telefon: 020/444 222, 020/444 240
Telefax: 020/444 200
E-mail:   pp.metkovic@mup.hr