Upravni poslovi - kako do potrebnih dokumenata?

Ova grupa web stranica bi trebala biti najzanimljivija građanima jer se tu nalaze praktične upute za izradu osobnih dokumenata, što Vam je potrebno, koliko kuna će vam trebati i dr.
 
  • poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja)
  • određivanje matičnog broja građana
  • izdavanje uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava 
  • poslove registracije i odjave vozila 
  • izdavanje dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja
  • rješavaju zahtjeve za privremeni i stalni boravak stranaca,
  • izdavanje isprava, radnih i poslovnih dozvola za strance
  • poslove primitka i otpusta iz hrvatskog državljanstva

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata, na stranicama savjeta imate upute kako izraditi nove dokumente u zamjenu za izgubljene/nestale/otuđene isprave.