Kontakt policajci Postaje pomorske policije Dubrovnik

I. kontakt

Kontakt - policajac - Nikola Matana  
Telefon: 020/443 539

područje obuhvaća otok Mljet