Odluka o obustavi postupka oglasa

Slika PU_DN/Ilustracija/zastave.jpg

Radi se o dva radna mjesta kuhar/ica s mjestom rada u Kuparima

Foto: Ilustracija

Na temelju   članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj  78/17 i 89/19), načelnik Policijske uprave donosi
 
                                                                      O D L U K U
 
o obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu namještenika na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih namještenica u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku
 
I.
 
            Obustavlja se postupak oglasa za prijam u državnu službu namještenika na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih namještenica u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te putem područne službe za zapošljavanje dana 17. kolovoza 2023. godine, za slijedeće radno mjesto:
 
SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 
kuhar- 2 izvršitelja/ice- mjesto rada Kupari
 
II.
 
            Postupak oglasa iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer nije bilo prijavljenih kandidata.
 
III.
 
            Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
               IV.                               
 
          Ova Odluka objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
 

Stranica