Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama

Slika PU_DN/Ilustracija/zastave.jpg

Radi se o radnom mjestu skladištara u Službi pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjelu materijalno-financijskih poslova

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme, objavljuje
 
                               POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, objavljen dana 13. rujna 2023. u „Narodnim novinama“ broj 106/2023, te dana 14. rujna 2023. na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave dubrovačko – neretvanske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za  radno mjesto:
 
1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
    ODJEL MATERIJALNO- FINANCIJSKIH POSLOVA
 
  skladištar – 1 izvršitelj/ica
 
Razgovori (intervjui) će se održati 26. listopada 2023. (četvrtak) u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma), u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 10.00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.  
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas, putem elektroničke pošte, a ukoliko nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom  kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor (intervju), ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Kandidati/kinje koji nisu pristupili razgovoru (intervjuu) ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 

Stranica