Poziv na testiranje i razgovor kandidatima/kinjama

Slika PU_DN/Ilustracija/natječaji naslovnica (2).jpg

Radi se o prijemu na šest radnih mjesta u različitim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljuje
 
                               POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu vježbenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, objavljen dana 08. rujna 2023. godine u “Narodnim novinama” broj 104/2023 i na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, a dana 11. rujna 2023. godine na web stranicama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za  radna mjesta:
 
1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
    ODJEL ZA TEHNIKU
 
  policijski tehničar – vozač  – vježbenik- 1 izvršitelj/ica
 
 
2. SLUŽBA ZA GRANICU
 
  administrativni tajnik – vježbenik- 1 izvršitelj/ica
 
 
3. POLICIJSKA POSTAJA DUBROVNIK
 
  administrativni referent za evidencije – vježbenik -1 izvršitelj/ica
 
 
4. POLICIJSKA POSTAJA STON
 
 stručni referent za poslove prekršajnog postupka – vježbenik- 1 izvršitelj/ica
  
 
5. POLICIJSKA POSTAJA KORČULA
  
stručni referent za poslove prekršajnog postupka – vježbenik- 1 izvršitelj/ica
 
 
6. POSTAJA POMORSKE POLICIJE DUBROVNIK
 
    administrativni referent za evidencije – vježbenik -1 izvršitelj/ica
 
 
Testiranje će se održati 25. listopada 2023. (srijeda) u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma), u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13, s početkom u 09.00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.  
 
Pravni izvori za testiranje objavljeni  su na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj, putem elektroničke pošte, a ukoliko nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem  kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • na bilo koji način ometati druge kandidate.
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila,  bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
Kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istoga dana 25. listopada 2023. (srijeda), nakon testiranja, u prostorijama sjedišta Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (Villa Palma) u Dubrovniku, dr. Ante Starčevića 13.
 

Stranica