Treći javni poziv za prodaju policijskog plovila putem licitacije

Slika 2022\slika sveti Mihovil.png

Predmet licitacije je policijsko plovilo - brod P-101 "Sveti Mihovil" proizveden 1999. godine čija početna cijena iznosi 222.974,32 EUR

PU dubrovačko-neretvanska

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske  o prodaji rashodovane nefinancijske imovine, Klasa: 022-03/21-04/331; Urbroj: 50301-21/06-21-2 od 30. rujna 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, objavljuje:

 
TREĆI JAVNI POZIV
za prodaju policijskog plovila putem licitacije

 
 
1.PREDMET LICITACIJE:

Policijsko plovilo - brod P-101 „Sveti Mihovil“
  • Godina proizvodnje 1999.
  • dužina 24,6 m; širina 6 m; gaz 1,18 m
  • broj šasije HRB BROJ 15397
  • dva glavna pogonska motora MTU 16V 2000 M90 max. snage od 2404 kW


Plovilo je proizvedeno u Vela Luci, u brodogradilištu Greben. Izrađeno je od stakloplastike, gliserske forme trupa s izraženim dubokim V (forme) koja omogućava plovidbu punom snagom po moru jačine 3 po WMO-u, a smanjenom snagom po moru jačine 5. Trup je od čistog jednostrukog laminata, a paluba i nadgrađe su u sendvič izvedbi s jezgrom od ekspandiranog PVC-a. Osim vodonepropusnim pregradama, plovilo je ukrućeno i rešetkastim nosačima. Paluba je ravna bez krajnje bočne ograde kako bi prijelaz na druga plovila po nemirnom moru bio što lakši, a za sigurnost kretanja su ugrađeni brojni rukohvati od nehrđajućeg čelika. Na krmenom dijelu se nalazi gumenjak s plastičnim dnom, a na palubu ga podiže dizalica. Nadgrađe je podijeljeno u tri cjeline: palubni toalet, mali salon i prostor kormilarnice. Osim iz kormilarnice brodom se može upravljati s flybridgea koji je opremljen osnovnim instrumentima. Iz kormilarnice se stepenicama silazi u potpalublje koje se sastoji od dvije cjeline: prostor za boravak posade u prednjem i strojarnice u stražnjem dijelu. Prostor za posadu se sastoji do velikog  salona, potpuno opremljene kuhinje, spremišta, hodnika te kabina i kupaonica.
Brod se nalazi u raspremi od 2018. godine u luci Lora u Splitu.
Brod se prodaje u viđenom stanju.
Procijenjena tržišna vrijednost broda  je 2.800.000,00 kn .

 
2.POČETNA PRODAJNA CIJENA ZA JAVNU LICITACIJU:

Početna cijena za plovilo iznosi 222.974,32 EUR.
Tijekom javne licitacije početna cijena može se podizati za minimalni iznos od 663,61 EUR.
 
 
3.JAMČEVINA

Javnoj licitaciji mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe pod uvjetom da plate jamčevinu u iznosu od 11.148,72 EUR što je 5% početne cijene.
Uplata jamčevine vrši se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, IBAN:   HR1210010051863000160; MODEL: HR63; POZIV NA BROJ: 9725-713-22888
Ponuditeljima će se jamčevina vratiti u roku od 8 dana od dana licitacije.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji nisu pristupili licitaciji.
 

4.MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE PLOVILA

Plovilo se može pregledati dana 17. veljače 2023. godine od 08.00 do 10.00 sati u luci Lora u Splitu.

 
5. MJESTO I UPUTA O PROVOĐENJU JAVNE LICITACIJE

Javna licitacija, uz nazočnost zainteresiranih fizičkih osoba te ovlaštenih predstavnika pravnih osoba koja su se prijavila za javnu licitaciju uplatom jamčevine, održat će se dana 17. veljače 2023. godine s početkom u 12.00 sati u luci Lora u Splitu.
Javnom licitacijom plovilo se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u pozivu za javnu licitaciju.

Za javnu licitaciju ponuditelji moraju priložiti:
  1. Presliku identifikacijske isprave (za fizičke osobe preslika osobne iskaznice; za pravne osobe izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra),
  2. Punomoć o zastupanju, ukoliko licitaciji prisustvuje ovlašteni opunomoćenik
  3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
  4. Broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
O provedbi postupka javne licitacije Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku licitacije.

Povjerenstvo provodi licitaciju na mjestu i u vrijeme objavljeno u javnom pozivu uz provjeru prisutnosti osoba koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje kao ponuditelji na licitaciji.

Na početku licitacije Povjerenstvo obavještava ponuditelje da imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek licitacije zaključno do završetka licitacije. Povjerenstvo se o prigovorima izjašnjava odmah, što unosi u zapisnik.

Povjerenstvo obavlja usmeno nadmetanje na način da voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja će po prestanku nadmetanja pozvati tri puta ponuditelje da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva bit će odabrana ona ponuda  s najvišom zadnjom ponuđenom cijenom, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.

Zapisnik potpisuje Povjerenstvo te u slučaju da je licitacija uspjela, i kupac. Potpisivanjem zapisnika, licitacija se smatra izvršenom.

S ponuditeljem koji ponudi najvišu cijenu Ministarstvo unutarnjih poslova  sklopit će ugovor o kupoprodaji plovila temeljem kojeg je ponuditelj u obvezi isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za jamčevinu, u roku od 15 dana od zaprimanja računa prodavatelja. Kupac je u obvezi preuzeti plovilo u posjed u roku određenom Ugovorom o kupoprodaji, a po isteku roka, ukoliko kupac ne preuzme plovilo u posjed, snosit će troškove ležarine.

Stranica