Operativno-komunikacijski centar policije - 192

Operativno-komunikacijski centar policije je posebna ustrojstvena jedinica koja zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama za područje Županije dubrovačko-neretvanske, obrađuje i distribuira ih odjelima Policijske uprave, policijskim postajama i policijskim službenicima na terenu, ali i pojedincima i institucijama izvan sustava policije.

 
Operativno-komunikacijski centar poduzima, koordinira, usmjerava i nadzire operativne mjere i radnje iz djelokruga policije.

U skladu s prikupljenim obavijestima, informira i angažira druge nadležne subjekte izvan sustava MUP-a koji participiraju u provođenju mjera po poslovima sigurnosti i drugih pojava od značaja za sigurnost ljudi i imovine.
 
Poslovi Operativno-komunikacijskog centra policije obavljaju se neprekidno od 00-24 sati.

Radom Operativno komunikacijskog centra rukovodi voditelj.