Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa policijske uprave te izrađuje upravne akte vezano za radne odnose djelatnika policijske uprave. Izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe. Obavlja računovodstvene poslove, razrađuje financijski plan i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju policijske uprave, obavlja poslove nabave i uskladištenja roba, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme, planira i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave.
Sjedište Službe: Dubrovnik, dr. Ante Starčevića 13  
Radom Službe rukovodi voditeljica.