Služba kriminalističke policije

Slika /PU_DN/kategorije/krim.JPG
Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području policijske uprave te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području u organizaciji prevencije i represije svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

Pronalazi najpogodnije oblike rada na sprječavanju počinjenja kaznenih djela, pronalaženja i hvatanja počinitelja, prevencije, nadzora i represije

Nadzire provođenje kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, te im pruža stručnu i tehničku pomoć s ciljem otkrivanja počinitelja, njihovog prijavljivanja i privođenja nadležnim pravosudnim tijelima. Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.
 
Službom kriminalističke policije rukovodi voditelj.