Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, izdavanja osobnih i vozačkih isprava, dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružje i dr.
 
Također rješava statusna pitanja stranaca te poslove u svezi hrvatskog državljanstva.
 
U pisarnici građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.) uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe.
 
Sjedište Službe: Dubrovnik, Vladimira Nazora 32.
 
Službom rukovodi voditeljica.  

Dokumenti i linkovi